MAGICKÉ ŽIVLY

26. 10. 2009 | † 15. 06. 2010 | kód autora: Joc

Pro mága vychází veškerá magie ze 4 živlů: ze VZDUCHU, OHNĚ, VODY a ZEMĚ. Za nejposvátnější byl považován TAN nebo TEINE - oheň, protože se nejvíce blíží čisté energii. Tyto 4 živly odpovídají i čtyřem stranám našeho fyzického světa, čtyřem čtvrtinám vesmíru, čtyřem větrům a - to je nejdůležitější - čtyřem čtvrtinám magického kruhu. Voda a Země jsou považovány za energie ženské a Oheň a Vzduch za energie mužské.

4 živly jsou síly a energie, které vytvářejí vesmír a všechno v něm. Ovlivňují naše osobnosti i magii. Mají tvar stejně jako sílu. O každém živlu se ví, že má jisté kvality, povahu, projevy a magické účely. Každý zanechává pozitivní i negativní stopy. Magický rituál vyvolává říši každého živlu a jejího vládce, aby chránil svou čtvrtinu kruhu.

Každý živel se pojí s určitou barvou:

VÝCHOD VZDUCH jasně žlutá
JIH OHEŇ jasně červená
ZÁPAD VODA jasně modrá
SEVER ZEMĚ tmavě zelená

 

ŽIVEL VZDUCHU

Ovládá východní čtvrtinu kruhu. Jeho vládcem je PARALDA, který dozírá na sylfy, zefýry, přírodní duchy (nepřesně skřítky). Jeho barva je jasně žlutá. Tento živel bývá považován za teplý a vlhký

  • POZITIVNÍ ASOCIACE SE VZDUCHEM: východ slunce, jaro, vůně, kouzelnická hůlka, oblaka, vánky, dech, optimismus, radost, inteligence, bystrost a všechny druhy vzdušné pomoci.
  • NEGATIVNÍ ASOCIACE SE VZDUCHEM: lehkovážnost, pomlouvačnost, těkavost, nepozornost, vychloubačnost, zapomnětlivost, vzdušné bouře, tornáda, hurikány, všemožné destruktivní činnosti vzduchu.

ŽIVEL OHNĚ

Ovládá jižní čtvrtinu kruh...

.... Vládne mu DŽIN, který dozírá na salamandry, draky chrlící oheň a krátké sluneční paprsky. Jeho barva je jasně červená. Tento živel je považován za teplý a suchý.

  • POZITIVNÍ ASOCIACE S OHNĚM: poledne, léto, dýka a meč, svíce a veškeré druhy pomoci ohně, slunce, hvězdy, krev, nadšení, aktivita, odvaha, smělost, vůle, vůdcovské schopnosti.
  • NEGATIVNÍ ASOCIACE S OHNĚM: zášť, žárlivost, strach, hněv, válka, ego, konflikty, blýskavice, sopky a všechny druhy škodlivého působení ohně.

Oheò

ŽIVEL VODY

Ovládá západní čtvrtinu kruhu. Jeho vládcem je NIKSA, který dozírá na nymfy, undiny obyvatele moří a elementáry studánek, jezer, rybníků a řek. Jeho barva je jasně modrá. Tento živel je považován za chladný a vlhký.

  • POZITIVNÍ ASOCIACE S VODOU: západ slunce, podzim, pohár a kotlík, veškeré projevy vodní pomoci, soucit, poklid, odpouštění, láska, intuice.
  • NEGATIVNÍ ASOCIACE S VODOU: záplavy, lijáky, vodní víry, všechny druhy škodlivého působení vody, lenost, lhostejnost, rozkolísanost, nedostatečné ovládání citů, nejistota

http://tapety-na-plochu.luksoft.cz/nahled-velky/kristalova_voda.jpg

 ŽIVEL ZEMĚ

Ovládá severní čtvrtinu kruhu. Jeho vládcem je GHOB, někdy také zvaný GHOM, který dozírá na gnómy, trpaslíky a elementáry z měsíčních paprsků. Jeho barva je tmavě zelená. Tento živel je považován za suchý a chladný.

  • POZITIVNÍ ASOCIACE SE ZEMÍ: půlnoc, zima, pentagram, rituální stůl, drahokamy, hory, jeskyně, půda, vážnost, vytrvalost, odpovědnost, pevnost, důkladnost, praktičnost.
  • NEGATIVNÍ ASOCIACE SE ZEMÍ: chladnost, neochota vidět věc z druhé stránky, zarputilost, nedostatek sebevědomí, nerozhodnost, zemětřesení, sesuvy půdy.

http://www.nahorach.com/pozadi/priroda/In_Gods_Country.jpg

PÁTÝ ŽIVEL - DUCH

Ovládá střed kruhu a tím udržuje ostatní živly v rovnováze. Vyvoláváním bohů nebo Ducha dokážeme přivolat rozmanité živly, které pak dosáhnou žádané manifestace. Duchové neboli elementárové byli známi v mnoha kulturách, zvláště v řecké a římské a odtud také pro ně máme pojmenování. Řecky gnoma (gnómové) znamená znalost nebo znalci. Unda (undiny) znamená v latině vlna, bytosti z vln. Řecký výraz silphe (sylfa) byl motýl nebo bytost s průsvitnými křídly. Salambe (salamandr) znamená v řečtině ohniště, i když se tyto bytosti spíše podobaly dráčkům.

Duše jdoucí do nebes

Říše živlů a jejich vládcové jsou zastoupeni v příslušných čtvrtích magického kruhu symbolem nebo svíčkou odpovídající barvy. Mág vždy vykresluje magický kruh ve směru pohybu hodinových ručiček, přičemž začíná a končí vždy na východě. Když vítá živly, začíná také Vzduchem na východě. Když obřad uzavírá, opět začíná na východě. Než mág kruh otevře, vrátí se do středu a propustí Ducha. Znalost charakteristických rysů jednotlivých říší živlů a jejich vládců bude hrát velkou roli při všech vašich magických aktivitách.

 

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.