RADY Z MINULÉHO STOLETÍ - 2

12. 02. 2010 | † 15. 06. 2010 | kód autora: Joc

KANÁRKŮ OŠETŘOVÁNÍ...

V únoru zpívají nejkrásněji. Dejmež jim každého jitra čerstvé vody, dostatečně semence, někdy rozetřené mrkve a časem prosa; zřídka tak cukru, jež jim škodlivá. Časem jim dávejme lístků salátových, jitrocelu a kousků jablek nebo hrušek oloupaných. Do pití přimíchejme týdně dvakrát trochu soli tak, že na libru vody asi lžička soli přichází. Možno-li to, popřejme jim často čerstvého vzduchu a v létě i vody ku koupání. Pokoje, kde se vaří neb kouřívá, se pro ně nehodí....

KNOT DO LAMPY UPRAVENÝ...

K tomu cíli, že vždy čistě hoří a nečadí, není třeba nežli knot před upotřebením na 24 hodin do octa namočiti a pak osušiti. On pak nečadí a olej se pozvolna a stejně stráví. Dobře působí též skrovná přísada soli do oleje.

KŮŽE BOT NEPROMOČITELNÁ...

Když boty nebo střevíce dostatečně vyschly, natřeme je smíšeninou 3 dílů lněného fermeže a polovice dílu oleje terpentýnového, a na výsluní aneb na teplém místě je usušíme. Podešve můžeme tak snadno zcela neproniklými učinit, nutno však nátěr nad slabým uhlím neb u ohně usušit, načeš se natírání opakuje, až i suchá podešev ničeho více nevsaje. Kdybychom obuv rychle druhého dne použíti měli, nemůžeme na zdlouhavé a opětovné zasychání fermeže čekati, i pomůžeme si jinak: Dobrý jantarový lak aneb též kopálový natíráme na kůži nebo podešev a pak nátěr u ohně, avšak nepříliš náhle vysušíme. Podešve se dvakrát natrou, kdyby velmi silné byly, třikráte.Takto upravená podešev vzdoruje dokonale vlhku a velmi dlouho vytrvá.

MOLY KTERAK VYHUBÍME...

Rozžhavme kámen neb želízko a polijme je octem v oné místnosti, kde bychom rádi moli v postelích neb nářadí vůbec vyhubili. Pára z octu se tvořící je dokonale vyhladí, pročeš i pokoj, kdež jsme jich ještě nepozorovali, častým vykouřením octovou párou před nimi pojistíme. Z peřin vyženeme moli tlučenými kolokvinty do peří vloženými. Výborný prostředek proti molům je komonice, skoro všude podél cest a plotů na výsluní rostoucí. Vložme ročně kytici této rostliny do jarmary a šatstvo bude před moli jisto.

 


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.